Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Feriearbete

Sommaren 2018 är antalet platser 50 st. Du som lämnat in din ansökan får besked senast vecka 22 om du fått feriearbete eller inte.

Du arbetar 75 timmar under tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag. Det gäller för alla feriearbeten utom sommarskolan där du arbetar
ca 60 timmar under två veckor.

Perioder för 2018

Sommarskolan vecka 25–26, 18 juni–29 juni

Fritid vecka 25–27, 18 juni–6juli

Period 1 vecka 26–28, 25 juni–13 juli

Period 2 vecka 29–31, 16 juli–3 augusti

Om sökande ungdomar är fler än erbjudna platser prioriteras de som inte haft feriearbete föregående år och därefter sker lottning. Det kan innebära att du blir erbjuden en annan arbetsplats än de du har sökt.

Ansökningsperiod 1-31 mars 2018

Du kan söka feriearbete om du

Är folkbokförd i Nordanstigs kommun och går ut år 9 eller år 1 på gymnasiet och är mellan 15 och 17 år.

Prioritering till plats

Elev som går på Vård- och omsorgsprogrammet år 1, eller har sökt det till hösten, prioriteras till platser inom äldreomsorgen.

Områden där du kan söka feriearbete

Sommarskolan

Här blir dina arbetsuppgifter att delta i undervisningen av högstadieelever, som kompletterar sina studier i något eller några ämnen.

Fritid

Här får du arbeta med att planera och leda sommaraktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Du får gå en 2-dagars ledarutbildning genom Gävleborgs idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna innan aktiviteterna genomförs.

Barnomsorgen

Här får du delta i arbetet med barngrupper och du kan även arbeta med skötsel och reparationer av olika material i verksamheten.

Äldreomsorgen

Här får du arbeta med aktivering av äldre; exempelvis promenader, tidnings-läsning hjälpa till vid måltider och viss vård och omsorg som är till stöd i de äldres vardag.

Omsorgen om funktionshindrade

Här får du arbeta med aktivering av funktionshindrade; exempelvis promenader, tidningsläsning och hjälpa till vid vård och omsorg som är till stöd i de funktionhindrades vardag.

Kost och städ

Här kommer du att få varierande städuppgifter och kanske även en del köksuppgifter på några av våra förskolor och skolor eller inom äldreomsorg.

Avfall och återvinning

Här får du arbeta med mottagning av kunder på Homons återvinningscentral i Jättendal och underhåll av material i verksamheten. Mestadels utomhusarbete.

Servering och vaktmästeri

Här blir dina arbetsuppgifter att välkomna gäster och servera. Varierande städuppgifter inomhus och utomhus. Du hjälper till inom olika områden vid Ersk-Matsgården i Hassela.

Turism

Här får du välkomna gäster, informera om Nordanstig och bjuda på kaffe. Varierande städuppgifter både inomhus och utomhus. Du hjälper till i butiken vid Turistbyrån i Jättendal.

Uppdaterad: 2018-03-05

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner