Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 17 januari 2018

Feriearbete

En extra statlig satsning ger fler sommarjobb och vi kan därför erbjuda xx ytterligare platser utöver de ordinarie xx platserna.

Sommaren 2018 är antalet platser xx st. Du som lämnat in din ansökan får besked senast vecka xx om du fått feriearbete eller inte.

Du arbetar 75 timmar under tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag. Det gäller för alla feriearbeten utom sommarskolan där du arbetar
ca 60 timmar under två veckor.

Perioder för 2018

Sommarskolan vecka xx-xx, xx juni-xx juni

Period 1 vecka xx-xx, xx juni-xx juli

Period 2 vecka xx-xx, xx juli-x augusti

Om sökande ungdomar är fler än erbjudna platser prioriteras de som inte haft feriearbete föregående år och därefter sker lottning. Det kan innebära att du blir erbjuden en annan arbetsplats än de du har sökt.

Du kan söka feriearbete om du

Är folkbokförd i Nordanstigs kommun och går ut år 9 eller år 1 på gymnasiet och fyllt 15 år men inte 18 år.

Prioritering till plats

Elev som går på Vård- och omsorgsprogrammet år 1, eller har sökt det till hösten, prioriteras till platser inom äldreomsorgen.

Områden där du kan söka feriearbete

Sommarskolan

Här blir dina arbetsuppgifter att delta i undervisningen av högstadieelever, som kompletterar sina studier i något eller några ämnen.

Barnomsorgen

Här får du delta i arbetet med barngrupper och du kan även arbeta med skötsel och reparationer av olika material i verksamheten.

Äldreomsorgen

Här får du arbeta med aktivering av äldre; exempelvis promenader, tidnings-läsning hjälpa till vid måltider och viss vård och omsorg som är till stöd i de äldres vardag.

Omsorgen om funktionshindrade

Här får du arbeta med aktivering av funktionshindrade; exempelvis promenader, tidningsläsning och hjälpa till vid vård och omsorg som är till stöd i de funktionhindrades vardag.

Kost och städ

Här kommer du att få varierande städuppgifter och kanske även en del köksuppgifter på några av våra förskolor och skolor.

Avfall och återvinning

Här får du arbeta med mottagning av kunder på Homons återvinningscentral i Jättendal, samt underhåll av material i verksamheten. Mestadels utomhusarbete.

Servering

Här blir dina arbetsuppgifter att arbeta med servering och varierade städuppgifter vid Ersk-Matsgården i Hassela.

Vaktmästeri

Här får du arbeta med skötsel av fastighet och grönområden, samt en del reparations- och städuppgifter vid Ersk-Matsgården i Hassela. 

Ungdom

Här blir dina arbetsuppgifter att tillsammans med vår ungdomssamordnare, planera uppstarten för årskurserna 7-9 och att fylla på ungdomssidan på webben.

Uppdaterad: 2017-12-18

Sidansvarig: Christin Hübenette, ungdoms-, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Arbetsmarknadshandläggare

Christina Wallin

Christina Wallin

0652-360 22
070-241 30 91

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadshandläggare

Susanne Juuso Long

Susanne Juuso

0652-363 39
070-190 09 91

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

Margit Lönnberg

0652-360 24
072-534 17 00

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner