Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Fiskevård i Nordanstig

Vår Vision

Vi vill återställa naturliga vattensystem i kommunen, till förmån för djur och andra organismer knutna till framför allt rinnande vatten.

Idag är kommunens två största vattendrag påverkade av småskalig vattenkraftsutvinning, som effektivt avskiljer det kustnära vattnet från dess tillrinningsområden.

Genom att undanröja vandringshinder som följer av småskalig
vattenkraft och återställa vattendrag från bland annat flottrensningar vill vi skapa förhållanden som efterliknar naturliga vattendrag, vars struktur inte påverkats av människan. På så vis vill vi ge arter med behov av vandringshinderfria vattendrag ett större livsutrymme i kommunen och öka möjligheten till fortlevnad för hotade arter som till exempel flodpärlmussla, flodkräfta och ål.

De planerade åtgärderna väntas gynna utter, flodnejonöga, öring, lax, sik, abborre, gädda, gös och vitfisk. Åtgärderna skulle även
förbättra förutsättningarna till naturnära rekreation och därtill kopplad näringsverksamhet och därigenom öka möjligheten till överlevnad för våra små kustsamhällen.

Fakta om Nordanstig

Sveriges 71:e största kommun i ytstorlek‌

Landareal

1370 km²

Sjöareal

85 km²

Rinnande vatten

740 km

Havskust

101 km


Större vattendrag inklusive tillflöden

Dyrån

42 km

Haddängsån

29 km

Gnarpsån

122 km

Edsmyrån

9 km

Harmångersån

415 km

….. och ett flertal mindre havsmynnande vattendrag.

Vattenkraftverk som skapar vandringshinder

Kraftverk

Installerad effekt

(MW)

Årsproduktion

(GWh)

Stocka kraftverk

0,5

2,2

Forsa Nedre kraftverk

0,74

3,0

Forsa kvarn

(0,12)

ingen produktion

Forsa Övre kraftverk

1,65

8,5

Vade kraftverk

0,11

0,75

Milsbron (Gnarpsån)

0,13

0,75

Gällsta (Gnarpsån)

0,1

0,65

Totalt

3,23

15,85

Uppdaterad: 2017-11-15

Sidansvarig: Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Teknik- och miljöhandläggare

Andreas Johansson

Andreas Johansson

0652-361 12
072-521 70 57

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner