Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Nordanstigs Föreningsråd

Nordanstigs föreningsråd vill öka dialogen och samarbetet mellan politiker, tjänstemän, företagare, ungdomar och föreningar i Nordanstigs kommun. Vi är övertygade om att om vi kan se den kompetens och nytta som dessa grupper kan göra för oss alla i kommunen desto mer nyttigheter kan vi åstadkomma och desto mer attraktiv blir vi för omvärlden.

Föreningen Nordanstigs Föreningsråd är en ideell förening som utvecklats inom kommunens visionsarbete som svar på en efterfrågan från många föreningar. Efter två stormöten bildades Nordanstigs Föreningsråd den 2 februari 2010. Föreningens mål är att stödja och stimulera till samarbete mellan föreningarna i Nordanstig och att hjälpa dem att få igång angelägna projekt.

Sammanlagt har Föreningsrådet hjälpt till med om att söka ca 34 miljoner till 108 föreningsprojekt varav 75 projekt blivit beviljade medel. Beviljade bidrag har kommit från kommunen (31%), egenfinansiering av föreningarna (32%) och från anda bidragsgivare (37%).

Idag sitter Michael Gradin (ordf), Helena Hassel (sekr), Anna-Lena Arousell Berglund, Annelie Åkerlund och Bernt Larsson i styrelsen. Ulf Sundblad är verksamhetsledare.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att

  • stimulera samarbetet mellan medlemsföreningar, kommunen och andra
  • ta fram, utveckla och underhålla en hemsida som stöd för utvecklingen av kommunens civilsamhälle
  • ta initiativ till och undersöka intresset bland medlemsföreningar för gemensamma projekt
  • anordna seminarier och utbildningar i ämnen som är angelägna för föreningarna
  • bistå medlemsföreningar med råd om val av stöd och formuleringar vid ansökan om stöd och bidrag
  • inventera och presentera de möjligheter till stöd som finns för olika föreningsverksamheter
  • utveckla och ge starthjälp i redovisningssystem som underlättar redovisning till bidragsgivare och myndigheter
  • ta fram statistik och sprida kunskap om vad de ideella föreningarna betyder för oss i Nordanstigs kommun
  • ta fram och underhålla ett aktuellt register över föreningar i Nordanstig.

Vill du veta mer - vill din förening också vara med i Föreningsrådet?

Kontakta initiativtagaren Ulf Sundblad, så berättar han mera.
070-722 54 54
ulf@sundbladlk.se

Uppdaterad: 2017-03-01

Sidansvarig: Ulf Sundblad

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner