Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 27 april 2017

Visionsbidrag

Ska du och din förening genomföra ett projekt eller en investering, och behöver mer än 100 000 kr i medfinansiering? Då kan ni söka visionsbidrag från kommunstyrelsen, med sista ansökningsdag         15 mars.

Vem kan söka?

Visionsbidrag kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Föreningens verksamhet ska vara förenlig med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället, och projektet i fråga ska bidra till Nordanstigs Vision 2020 samt till kommunorganisationens aktuella mål (se länkar till höger).

Hur ansöker vi?

Ansökan om visionsbidrag ska vara inkommen till kommunen senast 15 mars, och görs på bifogad blankett. För att en ansökan ska handläggas krävs att den är fullständigt och korrekt ifylld. Projektbeskrivningen och den ekonomiska kalkylen bör vara väl underbyggda, gärna med bilagor och referenser.

Vad händer sen?

Senast tio arbetsdagar efter att vi mottagit er ansökan kommer vi att skicka er en bekräftelse på detta. Visionsbidraget beviljas/avslås av de förtroendevalda politikerna i kommunstyrelsen, efter handläggning och bearbetning i kommunstyrelsens ledningsutskott. Beslut om beviljande/avslag meddelas per post.

När får vi pengarna?

Efter beslut om beviljande av projektbidrag, kan ni begära utbetalning med fem arbetsdagars varsel. Mer information om redovisning och utbetalning lämnas i samband med att bidraget beviljas. Visionsbidrag kan återkrävas vid oriktigheter i ansökan/redovisning.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Uppdaterad: 2016-03-21

Sidansvarig: Monica Enros, servicesamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Servicesamordnare

Monica Enros

Jan Wadin

0652-361 57

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner