Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Visionsbidrag

Ska du och din förening genomföra ett projekt eller en investering, och behöver mer än 100 000 kr i medfinansiering? Då kan ni söka visions-bidrag från kommunstyrelsen, med sista ansökningsdag 15 mars.

Kommunstyrelsen har i maj 2018 beslutat att inte betala ut projekt- eller visionsbidrag under 2018. Åtgärden är ett led i arbetet med att nå balans i den kommunala budgeten.

Vem kan söka?

Visionsbidrag kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Föreningens verksamhet ska vara förenlig med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället, och projektet i fråga ska bidra till Nordanstigs Vision 2020 samt till kommunorganisationens aktuella mål (se länkar till höger).

Hur ansöker vi?

Ansökan om visionsbidrag ska vara inkommen till kommunen senast 15 mars, och görs på bifogad blankett. För att en ansökan ska handläggas krävs att den är fullständigt och korrekt ifylld. Projektbeskrivningen och den ekonomiska kalkylen bör vara väl underbyggda, gärna med bilagor och referenser.

Vad händer sen?

Senast tio arbetsdagar efter att vi mottagit er ansökan kommer vi att skicka er en bekräftelse på detta. Visionsbidraget beviljas/avslås av de förtroendevalda politikerna i kommunstyrelsen, efter handläggning och bearbetning i kommunstyrelsens ledningsutskott. Beslut om beviljande/avslag meddelas per post.

När får vi pengarna?

Efter beslut om beviljande av projektbidrag, kan ni begära utbetalning med fem arbetsdagars varsel. Mer information om redovisning och utbetalning lämnas i samband med att bidraget beviljas. Visionsbidrag kan återkrävas vid oriktigheter i ansökan/redovisning.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Uppdaterad: 2018-06-15

Sidansvarig: Helena Havela, administratör

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Administratör

Helena Havela

Barbro Björklund

0652-360 15

Besöksadress
Bergsjögården
Södra Vägen 4
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner