Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Lokalt aktivitetsstöd

Bedriver din förening verksamhet för barn och ungdomar upp till 25 år? Då kan ni ansöka om lokalt aktivitetsstöd två gånger per år, med sista ansökningsdag 25 februari och 25 augusti. 

Vem kan söka?

Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar upp till och med 25 år i Nordanstig. Föreningens verksamhet ska vara förenlig med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället.

Hur ansöker vi?

För att ansöka om lokalt aktivitetsstöd måste ni först fylla i närvarokort för era sammankomster. Närvarokorten kan fyllas i för hand eller digitalt och av dem ska det framgå när ni haft era sammankomster och vilka som deltagit. För att vara bidragsberättigad måste en aktivitet ha minst två deltagare och en ledare, men ju fler ni är desto högre bidrag får ni, så registrera alla som deltar.

Ansökningsblankett och närvarokort för årets aktiviteter lämnas in till kommunen vid två ansökningstillfällen,

  • 25 augusti för aktiviteter mellan 1 januari och 30 juni, och
  • 25 februari för aktiviteter mellan 1 juli och 31 december.

Vid ansökan ska närvarokorten kompletteras med en ansökningsblankett. Även ansökningsblanketten kan fyllas i för hand eller digitalt. Digitalt underlättar för oss då uträkningen av sammankomster och deltagare sker automatiskt.

Vad händer sen?

Senast femton arbetsdagar efter sista ansökningsdag kommer vi att meddela er vårt beslut. Beslut om beviljande eller avslag meddelas per post. Varje sammankomst berättigar till 70 kr aktivitetsstöd, därutöver sker en procentuellt likvärdig tilldelning mellan er och andra sökande föreningar, utifrån antalet deltagartillfällen.

När får vi pengarna?

Efter beslut om beviljant aktivitetsstöd, kommer utbetalning att ske inom fem arbetsdagar. Bidraget kan återkrävas vid oriktigheter i ansökan.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Utöver det lokala aktivitetsstödet kan även ett statligt stöd sökas från Riksidrottsförbundet. För mer information se: http://www.rf.se/länk till annan webbplats

Uppdaterad: 2018-05-31

Sidansvarig: Helena Havela, administratör

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Administratör

Helena Havela

Barbro Björklund

0652-360 15

Besöksadress
Bergsjögården
Södra Vägen 4
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner