Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 25 september 2018

Integrationsbidrag

2016 fanns 60 000 kronor som föreningar kan söka för projekt med syfte att främja integration i Nordanstig. Vi vill att projekten prövar något nytt eller vidareutvecklar något befintligt, gärna ansökningar där olika föreningar samverkar. Pengarna kan beviljas för projekt med syfte att underlätta etablering för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och asylsökande. Sista ansökningsdag är måndagen den 17 oktober 2016.

Vem kan söka?

Integrationsbidrag kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i Nordanstig. Föreningens verksamhet ska vara förenlig med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället. Vid en eventuell prioritering kommer ansökningar som i huvudsak omfattar personer med uppehållstillstånd och ensamkommande barn att prioriteras.

Hur ansöker vi?

Ansökan om integrationsbidrag ska ha kommit in till kommunen senast måndagen den 17 oktober 2016. För att en ansökan ska handläggas krävs att projektbeskrivningen och den ekonomiska kalkylen är fullständigt och korrekt ifylld.

Vad händer sen?

Beslut tar vi torsdagen den 20 oktober och de föreningar som sökt får ett besked senast tisdagen den 25 oktober 2016.

När får vi pengarna?

Efter beslut om beviljande av integrationsbidrag, kan ni begära utbetalning med fem arbetsdagars varsel. Mer information om redovisning och utbetalning lämnas i samband med att bidraget beviljas. Integrationsbidrag kan återkrävas vid oriktigheter i ansökan eller redovisning.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Uppdaterad: 2017-05-29

Sidansvarig: Monica Enros, servicesamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och
Integration

Bente Sandström

Bente Sandström

0652-363 38
070-668 35 90

Skicka meddelande till

Länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner