Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 18 februari 2018

Drifts- och underhållsbidrag

Äger din förening lokaler eller anläggningar, som kostar mer att driva än vad de genererar i intäkter? Då kan ni söka drifts- och underhållsbidrag, med sista ansökningsdag 1 mars.

Vem kan söka?

Drifts- och underhållsbidrag kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i Nordanstig, som äger lokaler eller anläggningar. Föreningens verksamhet ska
verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och övriga droger samt vara inriktad mot barn och ungdom.

Hur ansöker vi?

Ansökan om drifts- och underhållsbidrag ska vara inkommen till kommunen senast 1 mars, och ansökan avser kostnader för era lokaler/anläggningar under det gångna året (mars-februari). Bidragsgrundande kostnader är räntor, försäkringar, skatt, telefon-/internet samt driftskostnader som exempelvis sophämtning, snöröjning, el, värme, vatten och avloppskostnader. Personalkostnader och investeringar räknas EJ som bidragsgrundande. Ansökan görs på bifogad blankett (se länk till höger).
För att en ansökan ska handläggas krävs att den är fullständigt och korrekt ifylld. 

Vad händer sen?

Senast femton arbetsdagar efter sista ansökningsdag kommer vi att meddela er vårt beslut. Beslut om beviljande/avslag meddelas per post.
Beviljad bidragssumma bygger på kostnader överskridande intäkterna för era lokaler/anläggningar, och utgår ifrån en procentuellt likvärdig fördelning mellan er och andra sökande föreningar.
Mer information om utbetalningen lämnas i samband med att bidraget beviljas.
 

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Uppdaterad: 2017-01-12

Sidansvarig: Monica Enros, servicesamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Servicesamordnare

Monica Enros

Jan Wadin

0652-361 57

Skicka meddelande till

Länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner