Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Lagtext om Placering i särskild undervisningsgrupp

Utifrån särskilda skäl så kan man i ett åtgärdsprogram besluta att en elev ska få sin undervisning någon annan stans än i klassen. Undervisningen kan bedrivas av speciallärare eller i mindre grupp och det kan gälla hela eller delar av elevens undervisning under en tid som är beslutad i åtgärdsprogrammet.

Om du tycker att du fått ett felaktigt beslut så kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd att ditt barn ska få hela eller en del av sin undervisningen i särskild undervisningsgrupp.

Lagen säger


11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till.

Uppdaterad: 2016-02-22

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner