Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Lagtext om Befrielse från undervisning

Under vissa mycket speciella omständighéter kan skolan besluta att en elev inte behöver delta i något ämne eller någon verksamhet av skäl som är av mer privat karaktär och  ligger utanför själva skolverksamheten.
Det går att  överklaga ett beslut att ditt barn beviljas eller inte beviljas befrielse till Förvaltningsdomstolen.

Du kan överklaga till Förvaltningsdomstolen om det beslutas att ditt barn stängs av från skolan

Lagen säger


19 § En elev i en skolform som avses i 17 § får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut. 

Uppdaterad: 2016-02-22

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner