Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Lagtext om Anpassad studiegång

Skolan kan i vissa fall besluta att en elev inte ska läsa alla ämnen för att exempelvis  få tillräcklig tid att koncentrera sig på de ämnen som blir kvar eller att eleven mår bäst av att under en tid praktisera på en arbetsplats någon eller några dagar i veckan. Detta kallas anpassad studiegång.

Det är till Skolväsendets överklagandenämnd du kan överklaga ett beslut om att ditt barn får anpassad studiegång

Lagen säger


12 § Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång). Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. 

 

Uppdaterad: 2016-02-22

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner