Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Vilka beslut i skolan kan överklagas?

Från och med 1 juli 2011 går det att överklaga några av besluten som tas i skolan.
Du har möjlighet att överklaga ett beslut som du inte känner dig nöjd med. En annan instans än kommunen kan då avgöra om kommunens beslut är rätt eller ska ändras. Om beslutet är ett avslag - ett nej, så har du alltid rätt att få en motivering till varför din begäran avslagits.

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut. Med beslutet ska det också finnas information om hur du kan överklaga beslutet och vart ditt överklagande kan skickas.

Beslut som kan överklagas


Här kan du läsa mer om de beslut som går att överklaga, men de vanligaste besluten i skolan som kan överklagas är:

Åtgärdsprogram


När en elev behöver åtgärder utanför ordinarie undervisning för att nå godkända kunskapsmål, ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Om skolan har beslutat att inget åtgärdsprogram ska upprättas medan du anser att det är nödvändigt enligt lagtexten, eller för att du tycker att åtgärderna i åtgärdsprogrammet är felaktiga kan du överklaga hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Lagtexten om åtgärdsprogram

Placering i särskild undervisningsgrupp


Utifrån särskilda skäl så kan man i ett åtgärdsprogram besluta att en elev ska få sin undervisning någon annan stans än i klassen. Undervisningen kan bedrivas av speciallärare eller i mindre grupp och det kan gälla hela eller delar av elevens undervisning under en tid som är beslutad i åtgärdsprogrammet.

Om du tycker att det är ett felaktigt beslut så kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd att ditt barn ska få hela eller en del av sin undervisningen i särskild undervisningsgrupp.

Lagtext om Särskild undervisningsgrupp

Anpassad studiegång


Skolan kan i vissa fall besluta att en elev inte ska läsa alla ämnen för att exempelvis  få tillräcklig tid att koncentrera sig på de ämnen som blir kvar eller att eleven mår bäst av att under en tid praktisera på en arbetsplats någon eller några dagar i veckan. Detta kallas anpassad studiegång.

Det är till Skolväsendets överklagandenämnd du kan överklaga ett beslut om att ditt barn får anpassad studiegång
 
Lagtexten om Anpassad studiegång

Andra beslut som kan överklagas är till exempel:

Avstängning och Befrielse från undervisning

Blanketter och dokument för överklagande

Utbildnings- och kulturnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för verksamheten.
 

Uppdaterad: 2016-09-19

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Orförande Utbildningsutskott
Erik Eriksson Neu (S)
073-829 74 14

Skicka meddelande till

Länkar

Personuppgiftslagen (PuL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentlighetsprincipenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla beslut somlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterkan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner