Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 18 november 2018

Så här går du tillväga om du vill överklaga ett beslut

Skicka överklagandet till beslutsmyndigheten, (alltså till skolans rektor) inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsdomstolen.

Skälet till att du ska vända dig till beslutsmyndigheten (rektor) är att den ska kunna ta del av dina argument och kunna ändra sitt beslut om den anser det befogat. Om beslutsmyndigheten inte ändrar sitt beslut skickas överklagandet automatiskt vidare till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsdomstolen.

Vad ska finnas med?

I överklagandet skall anges vilket eller vilka beslut som man överklagar och vilken ändring som man begär.

Det är också viktigt att motivera varför dessa ändringar bör göras. Även intyg och andra utlåtanden som man vill åberopa skall skickas med

Uppge namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Skriv under överklagandet.

Överklagandet måste  ske senast tre veckor efter att man tagit del av beslutet  (23 § förvaltningslagen).

Överklagandet och övriga handlingar du skickar in blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut. Nämndens beslut är offentliga.

Har du  frågor eller vill ha mer hjälp om hur ett beslut överklagas, gå in på www.overklagandenamnden.se eller ring 08-586080 00 eller maila till overklagandenamnden@skolinspektionen.se alt. Postadress Skolväsendets överklagandenämnd Box 23069 104 35 Stockholm  

Överklagan av beslut om Avstängning och Befrielse från undervisning

Några få beslut kan istället överklagas hos förvaltningsdomstolen. När det gäller beslut som fattas på skolan är det två beslut som överklagas dit
 
Avstängning
Rektor kan när alla andra möjligheter är uttömda besluta att en elev för en kortare tid stängs av från skolan och inte bereds tillträde varken till skolan eller undervisningen i skolan.
Du kan överklaga till Förvaltningsdomstolen om det beslutas att ditt barn stängs av från skolan

Lagtext om Avstängning 

 
Befrielse från undervisning
Under vissa mycket speciella omständighéter kan skolan besluta att en elev inte behöver delta i något ämne eller någon verksamhet av skäl som är av mer privat karaktär och  ligger utanför själva skolverksamheten.
Det går att  överklaga ett beslut att ditt barn beviljas eller inte beviljas Befrielse från undervisning, till Förvaltningsdomstolen.

Lagtext om Befrielse från undervisning 

Hur du överklagar ett beslut hos Förvaltningsdomstolen 

Här kan du läsa hur du ska gå till väga för att överklaga ett beslut hos förvaltningsdomstolen

Överklaga myndighetsbeslut hos Förvaltningsdomstolenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beslut som inte går att överklaga är till exempel betygssättning och klassammansättning.

Blanketter och dokument för överklagande

Utbildnings- och kulturnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för verksamheten.
 

Uppdaterad: 2018-05-03

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Orförande Utbildningsutskott
Erik Eriksson Neu (S)
073-829 74 14

Skicka meddelande till

Länkar

Anmälan till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga myndighetsbeslut hos Förvaltningsdomstolenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla beslut somlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner