Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Lämna synpunkter och ställ frågor

Dina synpunkter är värdefulla!
Om du talar om dina synpunkter, idéer eller klagomål för oss får vi en chans att förbättra vår verksamhet inom Utbildnings- och Omsorgsförvaltningen.

Hur gör jag?

Skriv gärna ner Dina synpunkter. Använd i detta fall vårt formulär här nedanför eller blanketten för synpunkter och frågor. Om du vill kan du skriva utan att tala om ditt namn. Nackdelen är då att vi inte kan återkomma och berätta hur synpunkterna hanterats.
Du kan också lämna dina synpunkter via telefon, brev eller personliga möten. Via kommunens växel på 0652-360 00 kan du få hjälp att hitta rätt person.

Hur hanteras mina synpunkter?

Synpunkter och klagomål som kommer in till kommunens verksamheter ankomststämplas och registreras av registrator. Ett mottagarbevis skickas till den person som lämnat synpunkten eller klagomålet.

De synpunkter och klagomål som inkommit till kommunens verksamheter sänds skyndsamt till ansvarig chef för verksamheten som ansvarar för att synpunkterna och klagomålen analyseras och åtgärdas så snart som möjligt. Ansvarig chef ger även ekyndsamt återkoppling förutsatt att du lämnat namn, telefonnummer och/eller e-postadress, om vidtagna åtgärder.

Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Om det du skrivit innehåller personuppgifter, behandlas det enligt gällande sekretesslag.

Utbildnings- och kulturnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för verksamheten.
 
Ordförande:
Boerje Bohlin

Formulär för synpunkter

Uppdaterad: 2016-02-22

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Blankett

Synpunkter och frågorPDF


Skriv ut blanketten och skicka portofritt

Rutin för

Synpunkter och klagomål

kommer inom kort

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner