Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Skolverkets rapporter

Skolinspektionen gör besök i alla kommuner med jämna mellanrum. Efter besöken får vi rapporter med förslag på förbättringar. Vår senaste tillsyn var hösten 2010.

Vill du veta mer om Skolverket och Skolinspektionen kan du gå till
länkarna i högerspalten.

Skolinspektionens information om tillsynWord

Sök efter en skolas rapporter
Här kan du söka Skolverkets rapporter från Nordanstiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i databasen SIRIS.
Fyll i Nordanstigs som kommun och skolans namn. Sök på skola om du vill hitta tillsynsrapporterna för 2010.

Skolinspektionen hösten 2010

Efter att Skolinspektionen varit i våra grundskolor under hösten 2010 har varje skola fått en tillsynsrapport, se nedan. En handlingsplan gjordes sedan den 4 februari 2011 av rektorer, verksamhetschef och förvaltningschef tillsammans med Skolinspktionen.  

Vi jobbar bra inom flera områden

Vår återkoppling idag inleddes med att lyfta fram de styrkor som kommunen har.

  • All undervisning utgår från de nationella målen i kursplanerna
  • All personal uttrycker höga och tydliggjorda förväntningar på elevernas förmåga
  • Alla skolor vidtar åtgärder mot kränkande behandling

Vi har fyra områden som vi ska jobba mer med

I Nordanstig kommer vi nu att jobba vidare främst inom fyra utvecklingsområden.

  • Att öka måluppfyllelsen - alla ska gå ut grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen
  • Att följa upp och utvärdera mer systematiskt - ta reda på orsaker och sedan förbättra vårt arbete i både förskola och skola
  • Att utveckla modersmålsundervisningen, studiehandledning och svenska som andraspråk
  • Att se över rutinerna kring betygssättningen inom vuxenutbildningen

Tillsammans har vi nu gjort en plan för hur vi ska gå vidare

Efter att kommunrapporten lämnades jobbade vi med att göra en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Det var politiker från både Utbildnings- och kulturnämnden och Omsorgs- och lärandenämnden som tillsammans med rektorer, verksamhetschef och försvaltningschef som enades om planen.

Här kan du läsa slutrapporten

Skolinspektionen publicerar rapporten på sin webbplats under fredagen.
Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsynsrapporter från 2010

Uppföljning 2008

Skolverket har avslutat inspektionen i Nordanstigs kommun, och avger här ett beslut med en sammanfattande bedömning.
Skolverkets uppföljningsrapport 2008-06-17PDF

Skolinspektionens besök 2005

Beslut, kommunrapport och skolrapporter från inspektionen 2005.
Avslutande Inspektionsrapport från SkolverketPDF

Beslut

Beslut från den genomförda utbildningsinspektionen i Nordanstig 2005
Beslut Nordanstig 2005PDF

Skolornas rapporter 2005

Rapporter från respektive skola.

Arthur EngbergskolanPDF
Backens skola och Strömsbruks skolaPDF
Bergsjö skolaPDF
Bringstaskolan och Fröstuna skolaPDF
Bållebergsskolan, Lönnbergsskolan och Ilsbo skolaPDF
Gnarps skolaPDF
Gymnasieskolan och vuxenutbildningenPDF

Uppdaterad: 2016-08-18

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner