Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 22 oktober 2017

Kvalitetsredovisning 2009

Resultaten i kvalitetsredovisningen för förskola och grundskola 2009 visar på både styrkor och utvecklingsområden

Ämnesproven för år 5 visar lika bra resultat som året innan

Ämnesproven i år 5 visar att resultatet för 2009 är ungefär lika bra som året innan, men i engelska är resultatet något sämre. 86 % har klarat delproven i svenska, 76 % i engelska och 92% i matematik. Flickor har högre andel än pojkar som klarat samtliga delprov i svenska och engelska.

Ämnesproven i år 9 visar att resultatet i matematik är något bättre än i fjol

I år 9 visar resultaten på ämnesproven i matematik att 29,4% av eleverna inte når målen. Det är 5 % färre än i fjol. I engelska är det 8,5 % som inte når målen, vilket är 4,5 % fler 2009 än 2008, och i svenska är resultatet lika, 5 % når inte målen.

Ämnesproven och betygen visar inte samma resultat

I matematik visar de satta betygen att 11,7% inte når målen. Motsvarande andel för resultaten av ämnesproven är 29,4%. Arbetet med att analysera resultaten i matematik kommer att fortsätta.

Föräldrar och elever har fått veta mer om bland annat målen

Elevers och föräldrars kunskap om målen har ökats genom att lokala arbetsplaner och styrdokument blir allt bättre, liksom arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner. Föräldraråden har varit aktiva ute i våra verksamheter. Kommunen har ett kommunövergripande föräldraråd där representanter från samtliga föräldraråd har möjlighet att delta.

Rektorernas gemensamma vision om ett livslångt lärande

Rektorerna har arbetat utifrån den gemensamma visionen " I Nordanstigs kommun arbetar vi för att främja ett livslångt lärande, i syfte att ge barn och ungdomar mod att göra medvetna val i en föränderlig miljö"

Här kan du läsa hela Kvalitetsredovisningen förPDF2008PDF

Uppdaterad: 2016-02-17

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner