Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 21 oktober 2017

Kvalitetsredovisning 2008

Förskolor och skolor Nordanstigs kommun

2009-06-08

Sammanfattning

Elevers och föräldrars kunskap om målen har ökats genom flera åtgärder

 
Genom lokala arbetsplaner på varje skola och förskola och styrdokument som blir allt bättre är har föräldrar och elever fått bättre kunskap om vad målen innebär. Arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner har också gjort att insikten om målen förbättrats. Föräldraråd har startats på varje förskola och skola så att kontakten mellan föräldrar och skola förbättrats.
 

Ämnesproven i år 5 visar att fler elever nått målen i alla tre ämnena

 
Ämnesproven i år 5 visar att fler elever uppnår kravnivån på samtliga delprov i både engelska, svenska och matematik. Det är en ökning med 10 % jämfört med 2007. Under 2008 klarade fler (92 %) proven i matematik än i engelska (89 %) och svenska (88 %).
 

Eleverna i år 9 förbättrar resultaten i engelska och svenska men blir sämre i matematik

 
I år 9 visar resultaten på ämnesproven i matematik att fler elever inte når målen. I engelska och svenska är det färre som inte når målen 2008 än 2007.
 
Betygsresultaten i matematik visar att 12,9 % inte når målen. Motsvarande andel för resultaten av ämnesproven i matematik är 34,7%. Arbetet med att analysera resultaten i matematik kommer att fortsätta.
 

Rektorerna har enats om en gemensam vision som grund för det fortsatta arbetet

" I Nordanstigs kommun arbetar vi för att främja ett livslångt lärande, i syfte att ge barn och ungdomar mod att göra medvetna val i en föränderlig miljö"
 
 
Här kan du läsa hela Kvalitetsredovisningen förPDF2008PDF

Uppdaterad: 2013-05-27

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner