Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Våra ämnesområden

Estetisk verksamhet

 • Skapa genom bild, musik och slöjd
 • Välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelse.
 • Undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.

Kommunikation

 • Samspela med andra.
 • Tolka olika former av kommunikativa uttryck.
 • Söka information från olika källor.

Motorik

 • Använda kroppens rörelseförmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang.
 • Se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • Genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen.

Vardagsaktivitet

 • Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.
 • Undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner.
 • Undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar.
 • Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
 • Söka information om service- och kulturutbud.

Verklighetsuppfattning

 • Använda kunskaper om människa och natur.
 • Ordna händelser och upplevelser i tid och rum
 • Sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
 • Reflektera över samband mellan orsakan och verkan.
 • Identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion

Inom samtliga ämnesoråden

 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Uppdaterad: 2017-09-20

Sidansvarig: Ann-Charlotte Lindgren, rektor

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Rektor och förskolechef

Ann-Charlotte Lindgren

 Bild saknas

070-305 28 59

Skicka meddelande till

Träningsklass
0652-362 40

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner