Onsdag 18 Juli

Elevhälsa

Kontakta skolsköterskan

Skolsköterska Birgitta Wasell
0652-208 10

Arbetar tisdagar på skolan.

Elevhälsoteamet

Gnarp skolas elevhälsoteam träffas varje vecka. I elevhälsoteamet ingår kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, elevvärd samt rektor.

Elevhälsoteamet ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet på skolan och hanterar frågor av pedagogisk, medicinsk, social eller psykologisk art. Teamets arbete leds av skolans rektor.

Elevhälsoteamet i Nordanstigs kommun

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Eva Kristina Fors

Uppdaterad: 2016-02-16

Ansvarig för sidans innehåll:  Berit Öhrn och Anna-Lena Westrin

Gnarps skola
Bergevägen 25, 829 60 Gnarp

Telefon (rektor): 0652-203 57
Fax: 0652-243 64
E-post till rektor