Onsdag 12 December

Likabehandlingsplan

I vårt arbete för att motverka mobbing samt främja tolerans och allas lika värde arbetar vi på Bringstaskolan utifrån vår likabehandlingsplan.

Vi har ett likabehandlingsråd som består av elevreprestentater från år 2-6, kurator och lärare. I likabehandlingsrådet tar vi upp frågor som handlar om allas lika värde, tolerans och hur man motverkar mobbning. Elevrepresentaterna tar sedan upp de frågor och övningar som vi arbetat med till klassen och arbetar vidare där.

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Eva Kristina Fors

Uppdaterad: 2016-08-19

Ansvarig för sidans innehåll:  Anna-Lena Westrin

Bringstaskolan
Backvägen 8, 829 95 Harmånger

Telefon Rektor Anna-Lena Westrin, 070-191 37 42

E-post till rektor