Onsdag 12 December

Elevinflytande

Klassråd/Elevråd

Varje hemgrupp har regelbundet klassråd och en gång i månaden är det elevråd med representanter ur varje årskurs samt rektor.
Vid klassråden tar man bland annat upp frågor om arbetsmiljö, skolmåltider samt ger information och tar upp elevernas frågor.

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Eva Kristina Fors

Uppdaterad: 2016-02-16

Ansvarig för sidans innehåll:  Anna-Lena Westrin

Bringstaskolan
Backvägen 8, 829 95 Harmånger

Telefon Rektor Anna-Lena Westrin, 070-191 37 42

E-post till rektor