Onsdag 18 Juli

Elevråd

Elevrådet består av elevrepresentanter från år 1-6 och rektor.

Elevrådet träffas 1 gång i månaden och tar upp frågor som till exempel arbetsmiljö och trivsel.

Elevrådet tar även upp frågor som eleverna tagit upp på klassråden. 

Ibland deltar personal från kost och städ på elevrådet och tar upp frågor som gäller städning och skolmat.

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Eva Kristina Fors

Uppdaterad: 2016-02-16

Ansvarig för sidans innehåll:  Carina Ersson och Anna-Lena Westrin

Bringstaskolan
Backvägen 8, 829 95 Harmånger

Telefon Rektor 070-191 25 22
             Bitr.rektor 070-191 37 42

E-post till rektor