Onsdag 12 December

Elevhälsa

Skolsköterska

Bente Nordström 072-547 99 97

Skolkurator

Anna Dahlin Hansson 073-275 54 92

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Webbredaktionen

Uppdaterad: 2016-09-12

Ansvarig för sidans innehåll:  Eva Klang, rektor

Arthur Engbergskolan
Bergsjövägen 26, 829 98 Hassela

Telefon (rektor): 070-335 04 22

E-post till rektor