Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Val av skola

Rätten att välja skola inom kommunen

Elev i grundskolan som vill välja annan skola än den som ligger i elevens skolupptagningområde kan göra det.

Skolskjuts vid val av annan skola

Väljer man annan skola har man inte någon laglig rätt till skolskjuts.

Till skolor med linjetur är det möjligt för vårdnadshavaren att av X-trafik köpa ungdomskort  inom kommunen. Till skola där det är möjligt att åka med skolbuss eller skoltaxi kan ansökan göras hos skolskjutshandläggaren. Kostnaden blir då motsvarande ungdomskortets kostnad.


Utdrag av beslut

"Vårdnadshavare till grundskoleelev ges rätten att välja skola inom kommunen om fysisk plats finns. Kommunen tillhandahåller inte skolskjuts till annan skola än den som tillhör elevens skolupptagningsområde. Om vårdnadshavare önskar att elev skall åka med upphandlad skolskjuts skall frågan om det är möjligt avgöras av skolskjutshandläggaren och en kostnad motsvarande X-trafiks ungdomskort erläggas till kommunen.

Om särskilda skäl, som grundar sig på social eller pedagogisk bedömning finns, kan kommunen besluta om att tillhandahålla skolskjuts. Sådant beslut skall fattas av chefen för det kommungemensamma resursteamet."

Uppdaterad: 2018-05-08

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner