Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 20 augusti 2017

Skolkort X-trafik

Alla elever som åker skolskjuts med
X-trafiks linjetrafik måste ha ett skolkort. Elever som åker andra bussar och taxi behöver inte något färdbevis.

 

Observera att skolkort 2016-2017 skall återladdas och sparas för elever som går i förskoleklass till och med årskurs 5 VT 2017. 

Elever som börjar
åk 7-9 HT 2017 kommer att få ett nytt busskort utskickat från X-trafik innehållande fritidsbiljett samt årsbiljett. Detta kort heter "Ung i Nordanstig"

 

Regler för elever som åker med skolkort till och från skolan

Information som eleven får tillsammans med sitt skolkort hittar du i rutan länkar till höger.

Ung i Nordanstig

Alla elever i åk 7-9 som är mantalsskrivna i Nordanstigs kommun erhåller ett busskort som består av årsbiljett samt ett fritidsbiljett. Kortet är laddat med fritidsbiljett ( länsbiljett) från 2017-08-01 och vid skolstart laddas årsbiljetten på. Årsbiljetten gäller för zon 1 inom Nordanstigs kommun. 

Skolkort
Elever som börjar förskoleklass HT 2017

Elever som börjar förskoleklass HT 2017 eller andra som tidigare inte haft skolkort trots rättighet till det enligt skolskjutsregeln kontaktar skolskjutshandläggaren.
Inga elever får åka med X trafik utan skolkort, inte ens första skoldagen. Viktigt att ordna kort i förväg. 

Skolkort
Eleven får använda kortet för resor mellan hemmet och skolan

De elever som åker med linjebuss (X-trafik) får ett skolkort som gäller för resor fram till kl 18.00 skolans läsdagar. Det gäller inte under lov. Skolkortet får användas för resor till och från skolan och hemmet där eleven är skriven (eller vid delad vårdnad; efter ansökan om extra skolskjuts, till den andra föräldern).

För resor till och från fritidshem eller fritidsaktiviteter ska inte skolkortet användas

För egna resor efter skolans slut kan eleven köpa reskassekort eller ungdomskort.

Skolkortet är personligt

Kortet är personligt. För att vara giltigt ska det vara försett med namn, födelsedatum och skola. Korten ska återanvändas nästa läsår och laddas på nytt. Var rädda om korten.

Personuppgifter måste finnas på kortet

X-trafik skärper kraven på att namn och peronuppgifter ska vara ifyllda på skolkortet. Om uppgifterna saknas på kortet kommer en kontrollavgift på 600 kr att tas ut vid en upprepad förseelse.

Var rädd om skolkortet, det är en värdehandling!

Borttappat skolkort kostar 100 kr

Ett borttappat skolkort ska spärras på skolans expedition och för 100 kr får man ett nytt.

Trasigt skolkort

På skolan kan du kostnadsfritt byta ut ditt trasiga skolkort om det är utslitet. Om kortet medvetet har förstörts måste du ersätta kortet själv och får betala 100 kr.

Glömt skolkort

På morgonen får elever upp till klass 6 åka utan skolkort eller annat färdbevis TILL skolan. Övriga elever måste lösa biljett.

Vid hemresan måste alla elever ha giltigt färdbevis.

Har du glömt ditt skolkort får du av skolans expedition ett särskilt färdbevis för "glömt skolkort" (gäller inte gymnasieelever) så du kan komma hem från skolan den dagen.

Fritidskort kan köpas utöver skolkortet

Om man vill kan man köpa till ett busskort för fritiden, ett fritidskort.

Fritidskortet gäller på skoldagar efter kl 17.00 fram till kl 04.00, samt dygnet runt på helger och större skollov.

Kortet är personligt och ska, för att vara giltigt, vara ifyllt med namn och personnummer.

Kortet gäller i 90 dagar från köptillfället och kostar för närvarande 500 kr. (Det fungerar inte som ett tillägg till skolkortet utan man måste hålla reda på två kort.) Läs mer på X-trafiks webbplats.

Mer information om skolkort och X-trafik

Mer information om länstrafiken, och olika kort för bussresor, finns på

Telefon Trafikupplysningen 0771 - 91 01 09

Uppdaterad: 2017-06-02

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skolskjutshandläggare

Christina Myhrer

Christina Myhrer

Telefon
0652-361 70
073-275 27 00

Skicka meddelande till

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Länkar

Regler om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Webbsidor

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner