Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 18 november 2018

Skolkort X-trafik

Alla elever som åker skolskjuts med
X-trafiks linjetrafik måste ha ett skolkort eller kortet Ung i Nordanstig. Elever som åker andra bussar och taxi behöver inte något färdbevis.

Elever i förskoleklass till och med årskurs 6 har skolkort.

Elever i årskurs 7-9 har busskortet Ung i Nordanstig.

Sommarlovsbiljett


Skolkort

Eleven får använda kortet för resor mellan hemmet och skolan

De elever som åker med linjebuss (X-trafik) får ett skolkort som gäller för resor fram till kl 18.00 skolans läsdagar. Det gäller inte under lov. Skolkortet får användas för resor till och från skolan och hemmet där eleven är skriven (eller vid delad vårdnad; efter ansökan om extra skolskjuts, till den andra föräldern).

För resor till och från fritidshem eller fritidsaktiviteter ska inte skolkortet användas

För egna resor efter skolans slut kan eleven köpa reskassekort eller ungdomskort.

Ung i Nordanstig

Alla elever i åk 7-9 som är folkbokförda i Nordanstigs kommun har fått ett busskort som består av årsbiljett för zon1 (inom Nordanstigs kommun) samt ett fritidsbiljett(länsbiljett).

Båda skolkorten är personliga

För att vara giltigt ska det vara försett med namn och födelsedatum.

Personuppgifter måste finnas på kortet

X-trafik skärper kraven på att namn och peronuppgifter ska vara ifyllda på skolkortet. Om uppgifterna saknas på kortet kommer en kontrollavgift på 600 kr att tas ut vid en upprepad förseelse.

Var rädd om skolkorten, det är en värdehandling!

Borttappade skolkort kostar 100 kr

Ett borttappat skolkort, gäller båda korten, ska spärras på skolans expedition och för 100 kr får man ett nytt.

Trasiga skolkort 

På skolan kan du kostnadsfritt byta ut ditt trasiga skolkort om det är utslitet. Om kortet medvetet har förstörts måste du ersätta kortet själv och får betala 100 kr.

Glömt skolkort

Har du glömt ditt skolkort får du av skolans expedition ett särskilt färdbevis för "glömt skolkort" (gäller inte gymnasieelever) så du kan komma hem från skolan den dagen.

Fritidskort kan köpas utöver skolkortet

Om man vill kan man köpa till ett busskort för fritiden, ett fritidskort. (Du får inte ladda något privat på skolkorten).

Fritidskortet gäller på skoldagar efter kl 16.00, samt dygnet runt på helger och större skollov.

Kortet är personligt och ska, för att vara giltigt, vara ifyllt med namn och personnummer.

Kortet gäller i 90 dagar från köptillfället och kostar för närvarande 500 kr. (Det fungerar inte som ett tillägg till skolkortet utan man måste hålla reda på två kort.) Läs mer på X-trafiks webbplats.

Mer information om skolkort och X-trafik

Mer information om länstrafiken, och olika kort för bussresor, finns på

Telefon Trafikupplysningen 0771 - 91 01 09

Uppdaterad: 2018-05-07

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skolskjutshandläggare

Christina Myhrer

Christina Myhrer

Telefon
0652-361 70
073-275 27 00

Skicka meddelande till

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Länkar

Regler om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Webbsidor

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner