Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Regler för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjutsar antogs av kommunfullmäktige 25 juni 2012 och gäller från 1 juli 2012. Uppdaterad 2014.

Här kan du se om du har rätt till skolskjuts

Nordanstigs Kommun ger skolskjuts till barn i förskoleklass och till grundskoleelever. Skolskjuts gäller skjuts till och från skolan men inte till och från fritids.

Elever har rätt till skolskjuts från sin folkbokföringsadress till den skola som ligger i det upptagningsområde som eleven hör till.

Föräldrar är ansvariga för elevernas skolväg fram till påklivning av skolskjuts på morgonen och från det eleven kliver av sin skolskjuts på hemresan. Rektor är ansvarig för resten av resan om den inte avviker från ordinarie skolväg.

Vårdnadshavare som för sitt barn väljer annan skola än den Nordanstigs kommun anvisar, beviljas inte skolskjuts.

Avstånd för att få skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägen vara minst:

  • F-3: 2 km
  • 4-6: 3 km
  • 7-9: 4 km

Skolvägens längd mäts från hemmet (utfart till väg), till stoppställe för skolskjuts vid skolan. Att skolvägen mäts från bostaden till skolan innebär inte att skjuts utgår ända från hemmet.

Gångavstånd till påstigningsplats får vara 2 km för förskoleklass och grundskoleelever år  1 - 3 och 3 km för grundskoleelever år 4 - 6. För elever i  år 7-9 gäller 4 km. 
 
Elever i förskoleklass och grundskoleelever år 1 - 6 som på sin skolväg måste passera E4 eller järnvägsövergång utan bommar, beviljas skolskjuts även om skolvägens längd inte uppnår 2 respektive 3 km.

Skolskjuts vid delad vårdnad/växelvis boende

Skolskjuts vid delad vårdnad, när båda föräldrarna bor inom kommunen, ges efter ansökan. Bor den ena föräldern i annan kommun, ges skolskjuts endast från den förälder som bor och är folkbokförd i kommunen. Ansökan om skjuts vid delad vårdnad skall göras på nytt varje läsår.

Extra skolskjuts - om du inte har rätt till skolskjuts

 
Du kan ibland ansöka om extra skolskjuts om kraven för skolskjuts inte är uppfyllda

Ansökan om extra skolskjuts, ska göras i god tid före önskad skjuts, dock senast fyra veckor innan. Ansökan skickas till och handläggs av skolskjutshandläggaren.

Skolskjutsarna körs av olika buss- och taxi-företag

Skolskjutsning sker med upphandlad trafik.

Vilka tider åker skolbussen eller taxin?

Elev skall tidigast vara vid skolan 30 minuter före skolstart. Likaså skall elev åka hem senast 30 minuter efter skolslut.

Under resan är det viktigt att sitta ner och ha bältet på

En skolskjuts består oftast av elever i olika åldrar. Många åker för första gången.

Det är därför viktigt att alla i fordonet med ett gott uppförande, gör skolskjutsen till en bra upplevelse. Under själva transporten är det föraren och det företag som sköter skolskjutsningen, som är ansvarig för att gällande regler och bestämmelser följs.

Av- och påstigning sker på bestämda hållplatser

Av- och påstigning sker på bestämda platser. Vid av- och påstigning är det speciellt viktigt att alla elever  tar hänsyn till andra elever och inte knuffar eller försöker tränga sig före. Med god hänsyn till varandra i anslutning till skolskjutsen, får vi en högre trafiksäkerhet.

Vi vill att du som förälder pratar med ditt eller dina barn om säkerheten i och vid skolskjuts!

Uppdaterad: 2016-02-17

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skolskjutshandläggare

Christina Myhrer

Christina Myhrer

Telefon
0652-361 70
073-275 27 00

Skicka meddelande till

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Länkar

Regler om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Webbsidor

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner