Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 17 januari 2018

Förstelärare

Skickliga lärare som engagerar sig är en förutsättning för skolans utveckling. Vi har sedan 2013 två förstelärare som förutom egen undervisning även jobbar tillsammans med andra lärare för att utveckla verksamheten.

Förstelärare arbetar både med egen undervisning och tillsammans med andra lärare i klassrum för att förbättra verksamheten. De är även en länk mellan ny forskning och lärare i kommunen. Det är regeringen som avsatt pengar till den här satsningen på förstelärare och vi kan skapa förutsättningar till hög måluppfyllelse för eleverna. Under 2013 fick vi våra första två förstelärare i kommunen.

Förstelärarna ska utveckla verksamheten

- Vi ska ta emot klassrumsbesök och bjuda in till pedagogiska diskussioner. Vi ska hjälpa till att förbättra verksamheten, det kan innebära att skapa lärprocesser för förändring och att delge kollegor vårt sätt att arbeta. Vi kommer att driva och vara aktiva i pedagogiska diskussioner, säger Anna Swenson och Sara Evers.

Förstelärarna ska huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Men de ska också, tillsammans med övriga lärare, utveckla verksamheterna i hela Nordanstigs kommun. På så sätt vill vi skapa förutsättningar för eleverna att nå en hög måluppfyllelse.

Behoven och kompetenserna får styra

Tanken är att de ska vara en länk mellan ny forskning och lärare i kommunen. Leda avgränsade klassrumsprojekt som ska leda till förbättrad undervisning. Behovet i verksamheterna samt förstelärarnas kompetenser kommer att forma detaljinnehållet i förordnandet.

- Vi har en flexibel syn på var och hur våra kvalifikationer kan komma till nytta i Nordanstigs kommun. Det innebär att vi i våra tjänster eventuellt kommer att få arbeta även på andra skolor än de vi för närvarande är placerade på, säger Anna och Sara.

Elevernas delaktighet är viktig 

Att låta eleverna komma med egna idéer, få utlopp för sin kreativitet, att vara aktiva och genomföra sina och andras idéer är viktigt. För eleverna handlar det också om att öva förmågan att samarbeta och kommunicera med andra.

Att lära sig lyssna till andras idéer, söka lösningar istället för problem, och få förståelse för att förändringar kan leda till förbättringar är andra viktiga faktorer.

Förstelärarna får handledning och utbildning

Våra förstelärare ingår i ett förstelärarnätverk i Hudiksvall. De ska under läsåret få utbildning i lärande samtal, att handleda vuxna, starta och hålla i lärprocesser och inkludering.

Anna Swenson jobbar på Gnarps skola och Sara Evers på Bergsjö skola.

Regeringen beslutar om antalet förstelärare

Det är regeringen som beslutar om antalet förstelärare som är möjligt i varje kommun och det är i förhållande till elevantalet. Regeringen har avsatt pengar för karriärtjänster för lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Karriärtjänsterna är ett sätt att ta tillvara skickliga lärares kompetens.


Vill du veta mer?

Kontakta Eva Fors, utbildningschef
Telefon 0652-362 22 eller 070-246 97 27

Uppdaterad: 2016-02-17

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner