Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

Starta egen barnomsorg

Att driva annan pedagogisk verksamhet med barnomsorgspeng

Du som vill starta egen verksamhet med barnomsorg i Nordanstig kan göra det efter regler som Utbildnings- och kulturnämnden bestämt den 21 september 2009.

Den som vill kan ansöka om att få starta egen verksamhet i form av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. Du kan driva verksamheten som enskild firma, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag.

Vissa regler om bland annat god kvalitet och säkerhet ska följas. Krav finns också enligt skollagen 2 Kap 3§. En enskild anordnare ska auktoriseras av Utbildnings- och Kulturnämnden. Ansökan skickas på särskild blankett till förvaltningschefen. 

Vad är barnomsorgspeng?

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskoleverksamhet och fritidshem. Barnomsorgspengen ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer.

Riksdagens beslut om att införa barnomsorgspeng

Lagförslaget om barnomsorgspeng antogs av riksdagen i april 2009, efter ett förslag från regeringen.

Uppdaterad: 2018-08-07

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner