Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Information om regler och avgifter inför sommaren och hösten 2018

 • Den allmänna förskoleverksamheten för barn 3-5 år är förlagd under skolans läsårstider, men avgiftsreducering sker 1 september – 31 maj.
 • Övergång till allmän förskoletaxa sker från 1 september det år barnet fyller 3 år.
 • Övergång till fritidstaxa från 1 september det år barnet fyller 6 år. De föräldrar som har barn på förskola och som inte behöver fritids fr.o.m. hösten det år barnet fyller 6 år ska säga upp platsen i vanlig ordning, annars övergår förskoleplatsen automatiskt till en fritidsplats
 • Avgift debiteras för 12 månader per år.

Så här debiteras avgiften

 • Platsinnehavare med barn 1-2 år (tom 31/8 det år barnet fyller 3 år) som har ordinarie plats betalar avgift enligt taxa 1 t o m 31 augusti 2018.
 • Platsinnehavare med barn 1-2 år (tom 31/8 det år barnet fyller 3 år) som har arbetslöshets- eller föräldraledighetsplats 15 tim./vecka betalar avgift enligt taxa 4 t o m 31 augusti 2018.
 • Platsinnehavare med barn 3-5 år som har ordinarie plats betalar avgift enligt taxa 3 under perioden 1 september – 31 maj. För perioden 1 juni – 31 augusti 2018 debiteras avgift enligt taxa 1.
 • Platsinnehavare med barn 3-5 år med arbetslöshets- eller föräldra-ledighetsplats 15 timmar/vecka har alltid allmän förskoleplats i botten. Dessa barn följer skolåret och är lediga alla skollov. Denna verksamhet är avgiftsfri. Behövs omsorg, 15 tim/vecka, under loven ansöks om detta. Avgift under lov med 15 timmar debiteras enligt taxa 4 och avgift debiteras per tillsynsvecka (ej enstaka dagar) och utgör ¼ av månadsavgiften.
 • Vårdnadshavare som har barn 3-5 år 15 timmar/vecka med allmän förskoleplats och dessutom har barn 1-2 år med 15 timmarsplats har möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse för det yngre barnet om de inte
  har behov av platsen under loven.
 • Platsinnehavare med barn 6 – 12 år betalar avgift enligt taxa 2 fr.o.m 1 september det år barnet fyller 6 år.
 • Platsinnehavare som ansökt om vilande placering under perioden 18 juni – 19 augusti 2018 betalar ingen avgift för den tiden. Ansökan är bindande, och innebär att platsen inte kan användas under perioden
  18 juni – 19 augusti 2018.

Uppdaterad: 2018-05-15

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Har du frågor kontakta rektor eller skolassistent

Skolassistent
Bergsjö och Ilsbo

Annika Nelson
0652-362 45

Skicka meddelande till


Skolassistent
Gnarp, Harmånger, Hassela och Strömsbruk

Linda Ekberg
0652-363 70

Skicka meddelande till

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner